NSI is nu ISO 14001 gecertificeerd

29/11/2022

NSI is nu ISO 14001 gecertificeerd

Onze planeet, ons milieu en onze mensen zijn factoren die we bij NSI hoog in het vaandel dragen.

Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid door een actief milieubeheer te voeren. Wij hebben verschillende maatregelen genomen om een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te waarborgen.

De concrete acties die wij uitvoeren zijn onder andere:

  • Vermindering van het gasverbruik in onze gebouwen.
  • Verlaging van het algemeen elektriciteitsverbruik.
  • Reductie van het waterverbruik.
  • Een actieve aanpak voor het verminderen, sorteren én recycleren van ons afval.
  • ...

Wij doen elke dag ons uiterste best om aan deze maatregelen te voldoen en hebben daarom het ISO 14001 certificaat verkregen van het onafhankelijke bureau "TÜV Nederland". Vanaf nu zijn we dus officieel ISO 14001 gecertificeerd. Het is een mooie aanvulling op onze reeds bestaande ISO 9001 certificering, die we al in 2013 hebben behaald.

Uitleg over ISO 14001:

"ISO 14001 is het meest uitgebreide milieubeheer- en auditsysteem voor continue verbetering van de milieuprestaties van bedrijven en organisaties en is wereldwijd geldig. Het specificeert eisen voor uw milieubeheer en omvat de gehele waardeketen. De norm is gebaseerd op het 'Plan-Do-Check-Act' model en beoordeelt de milieueffecten van de processen en producten van de gecertificeerde organisatie zelf, maar ook upstream en downstream processen zoals het gebruik van grondstoffen en logistiek." - Bron:  TÜV Nord

Wij zijn blij dat onze inspanningen worden gewaardeerd en zullen blijven volharden om ons steentje bij te dragen aan een betere wereld.

Het beleid en de daarvan afgeleide doelstellingen worden regelmatig beoordeeld op hun blijvende geschiktheid voor NSI. De ISO-certificaten zijn ook op verzoek verkrijgbaar.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met onze verantwoordelijke voor kwaliteit: Arne Plaghki - arne.plaghki@nsi-be.com